Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7736/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 08/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7736/TCHQ-GSQL
V/v trả lời vướng mắc nêu tại văn bản số 3990/HQQN-GSQL của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 3990/HQQN-GSQL ngày 02/11/2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về vướng mắc trong công tác thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường biển xuất nhập cảnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với đề nghị hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 77 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP:

a. Việc áp dụng “miễn kiểm tra” hoặc “kiểm tra phương tiện vận tải” khi làm thủ tục đối với phương tiện vận tải đường bộ xuất cảnh, nhập cảnh được thực hiện trên cơ sở quản lý rủi ro theo trình tự các bước:

- Thu thập, xử lý thông tin phương tiện vận tải, người và hành lý của người xuất nhập cảnh: được thực hiện theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 7 Thông tư 81/2019/TT-BTC; điều 11, điều 12, điều 13 Quyết định 2218/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2020.

- Phân tích đánh giá rủi ro: được thực hiện theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Quyết định 2218/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2020.

- Xây dựng, quản lý hồ sơ rủi ro: được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Quyết định 2218/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2020.

- Phân loại mức độ rủi ro: được thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 17 Thông tư 81/2019/TT-BTC.

- Phân tích, xác định trọng điểm: được thực hiện theo quy định tại Điều 33, Điều 34 Quyết định 2218/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2020.

- Áp dụng quản lý rủi ro: được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 81/2019/TT-BTC.

- Kiểm tra, giám sát đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh: được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Thông tư 81/2019/TT-BTC; Điều 36, Điều 46 Quyết định 2218/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2020.

b. Trường hợp có cơ sở xác định trên phương tiện vận tải có cất giấu hàng hóa trái phép, có dấu hiệu khác vi phạm pháp luật thì thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan quyết định tạm hoãn việc khởi hành hoặc dừng phương tiện vận tải để khám xét phương tiện vận tải theo quy định tại khoản 4 Điều 68 Luật Hải quan; thủ tục, trình tự, thẩm quyền khám xét thực hiện theo quy định tại Điều 128 Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Về đề nghị nâng cấp Hệ thống E-Manifest để đảm bảo nguyên tắc một bản khai, chứng từ, hãng tầu/đại lý hãng tàu chỉ phải khai, gửi 01 lần qua cổng thông tin một cửa quốc gia:

Chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường biển đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và được hướng dẫn tại Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó, Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia hiện nay tiếp nhận hồ sơ khai báo phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường biển theo các chỉ tiêu thông tin hướng dẫn tại Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính và việc khai báo chỉ tiêu thông tin chỉ thực hiện một lần thông qua Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia.

3. Về đóng dấu nghiệp vụ trên các Bản khai, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan đối với tàu biển xuất cảnh (trường hợp thực hiện bằng hồ sơ giấy):

Ngày 23/11/2001, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ quy định 07 (bảy) mẫu dấu nghiệp vụ và chế độ quản lý, sử dụng các dấu nghiệp vụ hải quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 8 Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ để thực hiện.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7736/TCHQ-GSQL ngày 08/12/2020 về vướng mắc trong công tác thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường biển xuất nhập cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


635

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196