Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 772/TCHQ-TXNK về tính thuế dược phẩm Trung Quốc theo danh mục hóa mỹ phẩm tiêu dùng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 772/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 772/TCHQ-TXNK
V/v tính thuế dược phẩm Trung Quốc theo danh mục hóa mỹ phẩm tiêu dùng

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1116/BCT-KV1 ngày 10/02/2011 của Bộ Công Thương đề nghị cho biết ý kiến về việc Phòng Tham tán Kinh tế Thương mại Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam đề nghị cơ quan Hải quan áp dụng mức thuế suất sản phẩm dược phẩm trị gàu theo mức thuế của hàng hóa mỹ phẩm tiêu dùng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì việc phân loại áp mã số một mặt hàng phải căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, các tài liệu kỹ thuật về hàng hóa thực nhập và mẫu hàng hóa để xác định mã số và mức thuế của hàng hóa. Do vậy, về việc Phòng Tham tán Kinh tế Thương mại Trung Quốc đề nghị cơ quan hải quan không đủ cơ sở để trả lời về mã số và mức thuế cụ thể. Do đó:

- Về phân loại hàng hóa: đề nghị doanh nghiệp nhập khẩu cung cấp đầy đủ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, mẫu hàng hóa, … theo quy định tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính để cơ quan hải quan có đủ căn cứ xem xét việc phân loại và áp mức thuế suất.

- Về đề nghị cho áp dụng mức thuế suất của mặt hàng HAICNEAL theo dược phẩm: việc áp dụng chính sách thuế phải căn cứ vào kết quả phân loại hàng hóa và các quy định của Luật thuế xuất nhập khẩu.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Công Thương tổng hợp trả lời Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, C.TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 772/TCHQ-TXNK về tính thuế dược phẩm Trung Quốc theo danh mục hóa mỹ phẩm tiêu dùng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.897
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238