Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7718/TCHQ-TXNK năm 2016 về phân loại mặt hàng Hemoclin do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7718/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 11/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7718/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng Hemoclin

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 72/BC-HQHCM ngày 30/05/2016 và số 1535/HQHCM-SB ngày 16/06/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả tái giám định khác với kết quả phân tích lô hàng “Hemoclin tube 37g” của Công ty TNHH Chăm sóc khỏe và đẹp Việt Nam nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 10022828002/A11 ngày 05/12/2014 đăng ký tại Chi cục HQ CK Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về kết quả tái giám định: Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh không chấp nhận kết quả tái giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 với lý do:

- Mu lưu lấy tại Chi cục có số niêm phong hải quan khác với số niêm phòng hải quan tại Phiếu lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khu.

- Theo Quyết định chỉ định của Bộ ngành đối với các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 thì không có chức năng giám định Thuốc (Dược phẩm).

2. Căn cứ Điều 23, khoản 1 Điều 28 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghiêm túc chấn chỉnh Chi cục Hải quan CK Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất về việc xử lý h sơ vụ việc quá thời hạn quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục Kiểm định hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7718/TCHQ-TXNK năm 2016 về phân loại mặt hàng Hemoclin do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


639
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91