Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 771/UBND-CT gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 771/UBND-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Thanh Dương
Ngày ban hành: 03/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/UBND-CT
V/v: Gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc.

Lào Cai, ngày 03 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Công thương, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng 8;
- UBND huyện Bát Xát;
- Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bảo Sơn.

 

Căn cứ Công văn số 1770/BCT-TMMN ngày 06/3/2012 của Bộ Công thương về việc gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc; xét đề nghị của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bảo Sơn tại Công văn số 02/CV-BS ngày 08/3/2012 về việc xin gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bảo Sơn quy định tại Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh Lào Cai đến hết ngày 20/6/2012 với số lượng 300 tấn (ba trăm tấn);

2. Giao Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công thương và các cơ quan có liên quan quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật việc nhập khẩu than cốc nêu trên của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bảo Sơn;

3. Công ty TNHH Phát triển Thương mại Bảo Sơn có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về chính sách nhập khẩu than cốc, chính sách thuế, các quy định của pháp luật về hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác; đồng thời gửi báo cáo kết quả nhập khẩu về Sở Công thương Lào Cai vào ngày 25 hàng tháng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. UBND tỉnh;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo VP (đ/c Thìn);
- Lưu VT, CT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 771/UBND-CT gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.962

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253