Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 758/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc không tính phạt chậm nộp thuế mặt hàng xe ô tô do Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Nội nhập khẩu cho Dự án trung tâm truyền máu khu vực TW - Bộ Y tế

Số hiệu: 758/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 758/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn phạt chậm nộp thuế NK

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:

  - Bộ Y tế
  - Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
  - Cục hải quan thành phố Hải Phòng

 

Ngày 07/02/2006 Bộ Tài chính có công văn số 1524/BTC-CST về việc không tính phạt chậm nộp thuế mặt hàng xe ô tô do Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Nội nhập khẩu cho Dự án trung tâm truyền máu khu vực TW - Bộ Y tế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra lại hồ sơ gốc các tờ khai hải quan số 19.NKD ngày 10/11/2005 và số 24/NK/NKD/ôtô/CL ngày 07/12/2005 mở tại Chi cục Hải quan KVI - Cát Lái Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh; Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra lại hồ sơ gốc các tờ khai số 7063/NKD, 7064/NKD ngày 19/10/2005 và số 7458/NKD ngày 08/11/2005 mở tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở hồ sơ gốc, đơn vị làm thủ tục thanh khoản số tiền phạt chậm nộp thuế nhập khẩu của lô hàng ôtô do Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Nội nhập khẩu tại các tờ khai nêu trên cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Bộ Y tế và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ TC (để b/c);
- Lưu: VT, KTTT (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 758/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc không tính phạt chậm nộp thuế mặt hàng xe ô tô do Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Nội nhập khẩu cho Dự án trung tâm truyền máu khu vực TW - Bộ Y tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.284
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154