Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 743/YDCT-QLD năm 2018 về tạm ngừng nhập khẩu dược liệu do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

Số hiệu: 743/YDCT-QLD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Người ký: Phạm Vũ Khánh
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 743/YDCT-QLD
V/v Tạm ngừng nhập khẩu dược liệu

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền nhận được Công văn số 2912/HQHN-TTHHXNK ngày 12/12/2018 của Chi Cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn về việc dược liệu nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Chi Cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1648/QĐ-XPVPHC ngày 05/12/2018 đối với việc nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ, để đảm bảo dược liệu nhập khẩu đạt chất lượng, an toàn, hiệu quả, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thông báo như sau:

Tạm ngừng nhập khẩu dược liệu do Công ty Yan’an Pharmaceutical Co.,Ltd cung cp và sản xuất kể từ ngày ký ban hành công văn này.

Cục Quản lý YDCT thông báo để Quý Tổng Cục phối hợp quản lý.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác ca Quý Tổng Cục./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Trương Quốc Cường (để báo cáo);
- TT Nguyễn Viết Tiến (để báo cáo);
- Công ty Yan’an Pharmaceutical Co.,Ltd. (để thực hiện);
- Các cơ sở kinh doanh, sản xuất dược liệu (để biết);
- Website Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;
- Lưu: VT, QLD.

CỤC TRƯỞNG
Phạm Vũ Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 743/YDCT-QLD năm 2018 về tạm ngừng nhập khẩu dược liệu do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


486

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241