Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 740/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận nợ thuế và ân hạn thuế

Số hiệu: 740/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 740/TCHQ-KTTT
V/v: Ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị
30 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 83/CTCS ngày 24/02/2006 của Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị đề nghị xác nhận nợ thuế và ân hạn thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kíên như sau:

Ngày 24/02/2006 trên mạng quản lý rủi ro của Tổng cục Hải quan công ty còn bị nợ thuế quá hạn và từng bị nợ thuế cưỡng chế; Căn cứ chứng từ do doanh nghiệp xuất trình, Tổng cục Hải quan nhận thấy:

- Tờ khai: 768/NKD01 ngày 20/01/2006 tại Chi cục Hải quan Gia Lâm, số nợ thuế quá hạn 303 đồng. Ngày 24/02/2006 tờ khai 768 đã được Chi cục Hải quan Gia Lâm - Hà Nội điều chỉnh giảm tại chứng từ ghi sổ số 24/CTGS-LQTK, số tiền 303 đồng. Nên tờ khai 768/NKD01 nêu trên không có nợ thuế quá hạn.

- Tờ khai 7733 ngày 07/10/2005 tại Chi cục Hải quan Hải Phòng khu vực II, số tiền 32.275.549 đ đã từng bị cưỡng chế. Đối với tờ khai 7733 nêu trên, Công ty đã nộp thuế ngày 04/11/2005, Hải quan Hải Phòng đã nhập máy ngày 07/11/2005, nên tờ khai 7733 đã nộp thuế đúng hạn và không phát sinh nợ thuế quá hạn.

Như vậy, về tiêu thức nợ thuế, doanh nghiệp đủ điều kiện được hưởng ân hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị biết và liên hệ với các Cục Hải quan nơi đơn vị mở tờ khai để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 740/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận nợ thuế và ân hạn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.993
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12