Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 735/BTTTT-KHCN năm 2019 về vướng mắc trong nhập khẩu “Hệ thống phân tích tinh dịch hoàn chỉnh” có bộ máy tính để bàn cài đặt phần mềm phân tích tinh dịch do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 735/BTTTT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 18/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 735/BTTTT-KHCN
V/v kiến nghị của Ông Trần Trọng Toản - Công ty Cổ phn IDICS

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Ông Trần Trọng Toản - Công ty
Cổ phần IDICS.

Phúc công văn số 1928/VPCP-DMDN ngày 08/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Ông Trần Trọng Toản - Công ty Cổ phần IDICS (vướng mắc trong nhập khẩu “Hệ thống phân tích tinh dịch hoàn chnh” có bộ máy tính để bàn cài đặt phần mềm phân tích tinh dịch), Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời các vướng mắc đã nêu như sau:

1. Về đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Căn cứ quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08/5/2018 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, thiết bị máy tính để bàn thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy; đng thời theo quy định hiện hành thì hàng hóa này phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu.

Thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng theo đúng quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP và đã rất tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu, theo đó thời gian cấp đăng ký kiểm tra chất lượng là trong vòng 01 ngày làm việc.

Thực tế Công ty Cổ phần IDICS đã đăng ký kiểm tra chất lượng đối với máy tính đbàn tại Cục Viễn thông ngày 15/02/2019 và trong cùng ngày Cục Viễn thông đã xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng. Trên cơ sở xác nhận này Công ty Cổ phn IDICS nộp cho cơ quan hải quan để được thông quan hàng hóa.

2. Về giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Công ty Cổ phần IDICS đã có công văn số 04/2019/CV-IDICS ngày 14/02/2019 gửi Cục An toàn thông tin và Cục An toàn thông tin đã có công văn số 145/CATTT-CP ngày 20/02/2019 trả lời: hệ thống phân tích tinh dịch hoàn chnh do Công ty Cổ phần IDICS nhập khẩu không có tính năng chính về an toàn thông tin mạng, do vậy không thuộc đối tượng điều chnh của Thông tư 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 quy định Danh mục sản phm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng. Như vậy, các thiết bị máy tính không có tính năng chính về an toàn thông tin mạng thì không thuộc đối tượng điều chnh của Thông tư 13/2018/TT-BTTTT và không yêu cầu Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng khi thực hiện nhập khẩu.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c
);
- Thứ trư
ng Nguyễn Thành Hưng;
- Lưu: VT, KHCN (6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 735/BTTTT-KHCN năm 2019 về vướng mắc trong nhập khẩu “Hệ thống phân tích tinh dịch hoàn chỉnh” có bộ máy tính để bàn cài đặt phần mềm phân tích tinh dịch do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


95

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182