Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7330/TCHQ-GSQL năm 2017 vướng mắc thực hiện Nghị định 58/2017/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7330/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7330/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 58/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn s 9016/HQHP-GSQL ngày 21/7/2017 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc vướng mắc thực hiện Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc tại Điều 71 Luật Hải quan năm 2014.

- Về điều kiện kinh doanh vận ti biển, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài hiện được quy định tại khoản 1 Điều 8 Bộ Luật Hàng hải năm 2015, Nghị định 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ và Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ giao thông vận tải; tuy nhiên, các văn bản nêu trên chưa có hướng dẫn riêng với thủ tục cấp phép đối với phương tiện vận chuyển nội địa kết hợp với vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang chịu sự giám sát hải quan.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan ghi nhận để có ý kiến với Bộ Giao thông vận tải xem xét, bổ sung khi xây dựng nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 160/2016/NĐ-CP .

- Phương thức giám sát hải quan được thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật Hải quan năm 2014, thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển đang chịu sự giám sát hải quan thực hiện theo Điều 50, Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và tùy từng trường hợp để cơ quan hải quan áp dụng phương thức giám sát cho phù hợp.

2. Vướng mắc về loại hình tàu biển chuyển cảng.

- Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ nội dung quy định tại khoản 3 Điều 96 Bộ Luật Hàng hải năm 2015, Thông tư 42/2015/TT-BTC ngày 27/03/2015 và công văn số 614/CNTT-CNTT ngày 20/7/2015 của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan để giải quyết thủ tục hải quan đối với tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng để đến cảng biển khác của Việt Nam (chuyển cảng).

- Tổng cục Hải quan đã bổ sung quy định về thủ tục hải quan đối với tàu biển chuyển cảng tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

3. Về kiến nghị nâng cấp, bổ sung chứng từ trên Hệ thống theo quy định tại Điều 95, Điều 97 Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan giao Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan thực hiện và triển khai khi các nội dung liên quan tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP có hiệu lực.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TK HQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL
(02b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7330/TCHQ-GSQL năm 2017 vướng mắc thực hiện Nghị định 58/2017/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


911
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57