Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 729/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu tại chỗ

Số hiệu: 729/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 729/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty SHELL Việt Nam TNHH 

 

Trả lời công văn số 17106/CV ngày 17/01/2006 Công ty Shell Việt Nam Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp Công ty Shell Việt Nam TNHH bán hàng hóa sản xuất ra cho khách hàng ở nước ngoài nhưng hàng hóa được giao cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của phía nước ngoài, nếu có đủ Điều kiện hồ sơ để được coi là hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo hướng dẫn tại Điểm 1.2.đ.3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

2. Theo hướng dẫn tại Điểm 1.2.d.3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên thì Công ty Shell Việt Nam TNHH được phép nhận tiền từ khách hàng nước ngoài thanh toán cho hàng hóa của Công ty bán cho Công ty nước ngoài, kể cả dưới hình thức giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của bên nước ngoài theo hợp đồng mua bán ký kết giữa hai bên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Shell Việt Nam TNHH biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 729/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu tại chỗ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.297
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104