Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 723/TCHQ-GSQL về việc thẻ ưu tiên thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp sau chuyển đổi do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 723/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 22/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 723/TCHQ-GSQL
V/v: thẻ ưu tiên thủ tục hải quan đối với DN sau chuyển đổi.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 176/HQTP-NV ngày 18/01/2008 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xem xét thời gian hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trước chuyển đổi để tính cho thời gian hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp sau chuyển đổi; trên cơ sở đó cấp thẻ ưu tiên cho doanh nghiệp sau chuyển đổi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ theo Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 thì thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp sau chuyển đổi được xem xét là liên tục nếu doanh nghiệp trước chuyển đổi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Do đó, thời gian hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp cũng được xem xét liên tục (trước và sau chuyển đổi).

Như vậy, nếu Công ty Thương mại dệt may TP.HCM được xác định là có thời gian hoạt động xuất nhập khẩu đủ 365 ngày thì Công ty Cổ phần thương mại dệt may TP. HCM cũng được xem xét là có thời gian hoạt động xuất nhập khẩu đủ 365 ngày.

- Việc cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan: Nếu Công ty Cổ phần thương mại dệt may TP. HCM đáp ứng được các quy định tại Điều 2 – Quy chế tạm thời về cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1952/2005/QĐ-TCHQ ngày 19/12/2005 của Tổng cục Hải quan thì Cục Hải quan thành phố HCM cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho Công ty.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 723/TCHQ-GSQL về việc thẻ ưu tiên thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp sau chuyển đổi do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.865
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154