Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7226/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc

Số hiệu: 7226/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 19/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7226/TCHQ-KTTT
V/v: trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty liên doanh sản xuất ôtô jrd việt nam (303K - Đường Trường Chinh – TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 16/11/2006 của Công ty Liên doanh sản xuất ôtô Việt Nam JRD, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005 (có hiệu lực từ ngày 01/6/2006), nếu Công ty không đồng ý về việc tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, thì Công ty khiếu nại lần 1 với cơ quan Hải quan nơi trực tiếp điều chỉnh tăng thuế. Trường hợp không thống nhất với quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 thì Công ty khiếu nại lần 2 đến Cục Hải quan Bình Định hoặc khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án. Tổng cục Hải quan không có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp khiếu nại vượt cấp.

2. Tại trang Web của Bộ Tài chính http://www.mof.gov.vn và trang Web của Tổng cục Hải quan http://www.customs.gov.vn đăng tải đầy đủ hệ thống văn bản chính sách chế độ liên quan đến lĩnh vực Hải quan. Công ty có thể tìm hiểu hệ thống văn bản chính sách chế độ tại các trang Web nêu trên.

3. Tổng cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu Cục Hải quan Bình Định, Chi cục Hải quan Phú Yên xem xét, trả lời các vướng mắc của Công ty và giải quyết khiếu nại của Công ty theo thẩm quyền quy định (trong trường hợp Công ty có vướng mắc, khiếu nại đến Chi cục Hải quan Phú Yên, Cục Hải quan Bình Định).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Bình Định;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7226/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22