Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7221/BTC-CST về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7221/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7221/BTC-CST
V/v miễn thuế NK hàng hóa tạo TSCĐ của dự án khuyến khích đầu tư   

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh

Trả lời công văn số 31/09/CV-KTKH/BITEXCO ngày 19/2/2009 của công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh (Bitexco) về việc thuế nhập khẩu, vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ Dự án Trung tâm văn phòng – thương mại – dịch vụ tài chính tại quận 1 TP Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình khu trung tâm văn phòng thương mại – dịch vụ tài chính quận 1 TP Hồ Chí Minh năm 2007 do Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh gửi đến và đối chiếu khoản 29, mục IV, Danh mục B, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì: Dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động đến 5.000 lao động thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Căn cứ khoản 6, Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục A hoặc B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Thủ tục, hồ sơ miễn thuế đã được hướng dẫn cụ thể tại khoản 2, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính nêu trên.

Theo các nội dung hướng dẫn nêu trên, đề nghị:

- Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, Bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng thường xuyên số lao động của dự án để được hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 29, phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ đến Cục Hải quan nơi mở tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu để được xem xét giải quyết miễn thuế theo quy định.

- Tổng cục Hải quan hướng dẫn Hải quan địa phương kiểm tra hồ sơ Công ty gửi đến, đối chiếu quy định nêu trên để xử lý miễn thuế nhập khẩu cụ thể cho các lô hàng của Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh nhập khẩu phục vụ triển khai Dự án Trung tâm văn phòng – thương mại – dịch vụ tài chính tại quận 1 TP Hồ Chí Minh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo TTCP);
- TCHQ, Vụ PC;
- Lưu: VT, CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7221/BTC-CST về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.185
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236