Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7157/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 14/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7157/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe máy

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi : Cục hải quan tỉnh Quảng Nam

Qua rà soát tình hình áp giá tính thuế trên hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế (GTT22), Tổng cục phát hiện tại Cục Hải quan Quảng Nam có một số lô hàng xe máy Honda hiệu Sh, Ps mới nhập khẩu có giá trị khai báo thấp so với mức giá mặt hàng giống hệt, tương tự có trên hệ thống GTT22 nhưng chưa được tham vấn đã được xác định giá tính thuế cụ thể như sau:

- Lô hàng tại tờ khai số: 104/NK/KD ngày 4/10/2006 nhập khẩu mặt hàng xe máy 2 bánh, hiệu Honda Ps 150i, dung tích: 152,7cc, mới với giá khai báo: 2200 USD/c.

- Lô hàng tại tờ khai số: 115/NK/KD ngày 13/11/2006 nhập khẩu mặt hàng xe môtô 2 bánh, hiệu Honda Sh 150i, dung tích: 152,7cc, mới 100% với giá khai báo là 2300 USD/c.

- Lô hàng tại tờ khai số: 109/NK/KD ngày 9/10/2006 nhập khẩu xe môtô 2 bánh nguyên chiếc, hiệu Honda Ps 150i, mới 100%, dung tích 152,7cc với giá khai báo: 2200 USD/c.

Để việc áp giá tính thuế được thực hiện thống nhất, phù hợp với các nguyên tắc và phương pháp xác định giá tính thuế quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn xác định giá tính thuế của Tổng cục, yêu cầu Cục Hải quan Quảng Nam:

1. Tổ chức tham vấn, bác bỏ và xác định lại giá tính thuế ngay các lô hàng còn trong thời hiệu tham vấn nêu trên, thu đủ thuế theo quy định trên cơ sở các thông tin có sẵn tại Cục Hải quan Quảng Nam và tham khảo các thông tin giá mặt hàng giống hệt, tương tự đã được xác định trị giá cụ thể:

- Xe môtô gắn máy 2 bánh Honda Sh 150i, dung tích: 152,7cc nguyên chiếc mới 100%, sản xuất 2006 nhập khẩu tờ khai số: 7113/NK/KD ngày 15/11/2006 tại Chi cục HQCK cảng Hải Phòng KV I với giá được xác định là 2400 USD/c.

- Xe môtô gắn máy hai bánh nguyên chiếc mới 100%, hiệu Honda Sh 150i, dung tích: 152,7cc sản xuất năm 2006, nhập khẩu tờ khai số 10545/NK/KD ngày 27/10/2006 tại Chi cục HQ CK cảng HP KV II với giá xác định là 2400 USD/c.

- Xe môtô gắn máy 2 bánh, mới, hiệu Honda Ps 150, dung tích: 152,7cc nhập khẩu tờ khai số: 7230/NK/KD ngày 20/11/2006 tại Chi cục HQCK cảng HP KV I với giá được xác định là 2400 USD/c.

- Đối với mặt hàng xe gắn máy hiệu Honda Sh, Ps 150, dung tích: 152,7cc quy định tại công văn số 3801/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2006 là: 2400 USD/c.

2. Đối với các lô hàng đã hết thời hiệu tham vấn theo quy định tại Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 3/4/2006 thực hiện chuyển hồ sơ sang bộ phận Kiểm tra sau thông quan kèm theo các cơ sở nghi ngờ mức giá khai báo.

3. Chỉ đạo các Chi cục tăng cường chấn chỉnh về công tác xác định giá tính thuế, chấm dứt tình trạng không tham vấn đối với các lô hàng có trị giá khai báo thấp hơn giá quy định hiện có trên hệ thống GTT22 và các thông tin do Lãnh đạo Tổng cục cung cấp để quản lý kiểm tra, xác định trị giá tính thuế, đảm bảo việc xác định giá được thực hiện thống nhất.

4. Báo cáo về Tổng cục kết quả thực hiện điểm 1, điểm 2, 3 công văn này chậm nhất là ngày 25/12/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7157/TCHQ-KTTT ngày 14/12/2006 của Tổng cục Hải quan về việc Giá tính thuế xe máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.831

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!