Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 714/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục miễn thuế NK và không thu thuế GTGT đối với thiết bị nhập khẩu

Số hiệu: 714/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 714/TCHQ-KTTT
V/v: Thủ tục miễn thuế NK và không thu thuế GTGT đối với thiết bị nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu máy Sài Gòn
181 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 009/KDNK ngày 14/12/2005 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu máy Sài Gòn đề nghị hướng dẫn thủ tục miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với thiết bị nhập khẩu phục vụ công trình được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu và đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Thủ tục hồ sơ gồm:

- Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế của Công ty TNHH Cao su Tây Ninh. (Công ty TNHH Tây Ninh tự chịu trách nhiệm về bản danh mục này);

- Bản cam kết sử dụng đúng mục đích được miễn thuế của Công ty TNHH Cao su Tây Ninh;

- Giấy báo trúng thầu kèm theo hợp đồng cung cấp hàng hóa giữa Công ty TNHH Tây Ninh và Công ty TNHH Glowtec Environmental Việt Nam, trong đó có quy định giá trúng thầy không bao gồm thuế nhập khẩu.

- Hợp đồng ủy thác nhập khẩu giữa công ty TNHH Glowtec Environmental Việt Nam và công ty Cổ phần XNK Máy Sài Gòn.

Thẩm quyền giải quyết miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng là cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu máy Sài Gòn biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Glowtec Environmental (58, Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Cao Su Tây Ninh (Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh);
- Lưu: VT, KTTT (03 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 714/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục miễn thuế NK và không thu thuế GTGT đối với thiết bị nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69