Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7100/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 26/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7100/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 87/2010/NĐ-CP  

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 2643/HQBD-TXNK ngày 27/10/2010 của Cục Hải quan Bình Dương về việc đề nghị hướng giải quyết vướng mắc thực hiện Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế đối với các dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cấp trước ngày 01/10/2010:

- Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 thì đối với dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi cho thời gian còn lại.

- Đối chiếu với quy định nêu trên thì doanh nghiệp nếu có dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh trước ngày 01/10/2010 có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP sẽ tiếp tục được hưởng các ưu đãi trong giấy chứng nhận đầu tư cho thời gian còn lại nếu đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư còn hiệu lực và không có thay đổi các điều khoản ưu đãi đầu tư; trường hợp có sự thay đổi thì nội dung thay đổi không ảnh hưởng đến chính sách ưu đãi thuế hoặc chính sách thuế nhập khẩu sau khi thay đổi phải tương ứng với mức ưu đãi đầu tư tại giấy chứng nhận đầu tư.

+ Mức ưu đãi ghi trên giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

+ Thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế theo quy định.

2. Chính sách thuế đối với trường hợp dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/10/2010:

Căn cứ quy định tại khoản 6, khoản 18 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì hàng hóa nhập khẩu của dự án đầu tư được miễn thuế nhập khẩu nếu thuộc lĩnh vực ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu thực hiện theo Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp) và Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2010 quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính. Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP nêu trên để xử lý đối với các dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/10/2010.

3. Đối với vướng mắc ban hành các tiêu chí hoặc danh mục các mặt hàng để làm cơ sở xem xét miễn thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP:

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 14781/BTC-TCHQ ngày 02/11/2010 gửi các Bộ, Ngành có trách nhiệm ban hành Danh mục hoặc tiêu chí xác định hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP (gửi kèm). Trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ chế độ quy định hiện hành để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - CST(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7100/TCHQ-TXNK ngày 26/11/2010 vướng mắc thực hiện Nghị định 87/2010/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.373

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!