Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7091/BGTVT-HTQT vướng mắc phương tiện vận tải phi thương mại của Campuchia tạm nhập qua cửa khẩu đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7091/BGTVT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 27/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7091/BGTVT-HTQT
V/v vướng mắc phương tiện vận tải phi thương mại của Campuchia tạm nhập qua cửa khẩu đường bộ

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

 

Trả lời văn bản số 10350/BTC-TCHQ ngày 02/8/2012 của Bộ Tài chính về việc phương tiện vận tải phi thương mại tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập qua cửa khẩu Mộc Bài và cửa khẩu Xa Mát theo đề nghị của UBND tỉnh Tây Ninh, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) có một ý kiến như sau:

1. Đối với đề nghị của UBND tỉnh Tây Ninh đối với các phương tiện phi thương mại qua cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát:

Căn cứ Điều 11 Nghị định thư vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia và Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT , đối với xe phi thương mại của Campuchia khi vào lãnh thổ của Việt Nam phải có Giấy phép liên vận do cơ quan có thẩm quyền phía Campuchia cấp.

Do vậy, hai trường hợp nêu tại văn bản 2433/UBND-KTTC của UBND tỉnh Tây Ninh: (i) xe phi thương mại của Campuchia nhưng không được cơ quan có thẩm quyền Campuchia cấp phép và (ii) xe của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không nằm trong danh mục các loại xe phi thương mại đã được thống nhất tại Hiệp định và Nghị định thư Việt Nam - Campuchia hiện nay chưa được phép qua lại biên giới.

2. Nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc UBND tỉnh Tây Ninh đề cập tại văn bản nêu trên, Bộ GTVT đã trao đổi nội dung này với Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Campuchia nhân chuyến thăm Việt Nam của đoàn vào tháng 7 năm 2012 vừa qua: (i) đề nghị phía Campuchia cấp phép cho các xe phi thương mại theo Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia, và (ii) mở rộng đối tượng cấp giấy phép xe phi thương mại đã nêu trong Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia theo hướng cho phép xe các doanh nghiệp đi công tác cũng được cấp giấy phép phi thương mại. Phía Campuchia thông báo sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan để xử lý vấn đề này.

3. Đây là vấn đề song phương thực hiện theo Hiệp định và Nghị định thư vận tải đường bộ giữa Chính phủ hai nước, Bộ GTVT không đủ thẩm quyền quyết định nếu chưa có sự đồng thuận của phía bạn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. N.N.Đông;
- TCĐBVN;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7091/BGTVT-HTQT vướng mắc phương tiện vận tải phi thương mại của Campuchia tạm nhập qua cửa khẩu đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.414
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33