Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7065/TCHQ-TXNK năm 2020 về khai bổ sung, hoàn thuế mặt hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7065/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 03/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7065/TCHQ-TXNK
V/v khai bổ sung, hoàn thuế mặt hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đông Sơn Pacific.
(Đ/c: Số 12A, ngách 5, ngõ 142, phố Nguyễn Đình Hoàn, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 00/ĐSP-XNK ngày 21/9/2020 của Công ty TNHH Đông Sơn Pacific đề nghị hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hoàn thuế xuất khẩu nộp thừa cho mặt hàng Xỉ hạt thu được từ quá trình luyện phốt pho. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về công văn hướng dẫn phân loại của Tổng cục Hải quan

Ngày 13/7/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 4669/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng Xỉ hạt thu được từ quá trình luyện phốt pho vàng bằng công nghệ lò điện.

Theo đó, mặt hàng khai báo là “Xỉ hạt lò điện luyện phốt pho (GPS) - Xỉ hạt thu được từ quá trình luyện phốt pho vàng bằng công nghệ lò điện; thành phần chủ yếu chứa các ôxít CaO (43%-47,18%), SiO2 (37,68%-39,1%), AI2O3 (2,50%-3,03%), MgO( 1,92%-3,34%), Fe2O3 (0,24%-1,12%)” nếu:

- Trường hợp được xác định là "xỉ hạt thu được từ quá trình luyện phốt pho vàng bằng công nghệ lò điện, được dùng trong công nghiệp tách arsen hoặc tách kim loại hay dùng để sản xuất các hợp chất hóa học của kim loại” thì thuộc nhóm 26.20, mã số cụ thể tùy thuộc vào thành phần của xỉ.

- Trường hợp được xác định là "xỉ hạt thu được từ quá trình luyện phốt pho vàng bằng công nghệ lò điện, không được dùng trong công nghiệp tách arsen hoặc tách kim loại hay không dùng để sản xuất các hợp chất hóa học của kim loại” thì thuộc nhóm 26.21, mã số 2621.90.00.

2. Về khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu

Căn cứ Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính;

Trường hợp khi hàng hóa đã được thông quan, trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC và trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai sửa đổi, bổ sung thông tin tờ khai hải quan, nộp các chứng từ liên quan đến khai sửa đổi thông tin tờ khai hải quan.

Cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, chứng từ có liên quan do người khai hải quan nộp, trường hợp có đủ cơ sở xác định việc khai báo bổ sung là phù hợp với hàng hóa thực tế xuất khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan thì thực hiện thủ tục khai bổ sung cho doanh nghiệp, xử lý thuế và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định (nếu có).

3. Về xử lý tiền thuế nộp thừa

Việc xử lý tiền thuế được hoàn thực hiện theo quy định tại Điều 131, 132, Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 64, 65, Điều 1, Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để giải quyết cụ thể./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-Hường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7065/TCHQ-TXNK năm 2020 về khai bổ sung, hoàn thuế mặt hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


712

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78