Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7064/VPCP-KTTH về thủ tục thông quan hàng hóa tại cửa khẩu hai nước Việt Nam - Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7064/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 10/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7064/VPCP-KTTH
V/v thủ tục thông quan hàng hóa tại cửa khẩu hai nước Việt Nam - Lào

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 11089/BTC-TCHQ ngày 17 tháng 8 năm 2012 về việc báo cáo việc thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu giữa Việt Nam - Lào (văn bản có gửi các Bộ, cơ quan và địa phương trên), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ: Công Thương, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 11089/BTC-TCHQ nêu trên để có biện pháp tháo gỡ kịp thời vướng mắc và phối hợp đẩy mạnh thủ tục thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu hai nước Việt Nam - Lào, nhằm thực hiện nghiêm Hiệp định về Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật Việt Nam - Lào 2012, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 10 năm 2012. Trường hợp vượt thẩm quyền, các Bộ, cơ quan, địa phương đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg. CP;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
Trợ lý TTg.CP,
 Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.36.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7064/VPCP-KTTH về thủ tục thông quan hàng hóa tại cửa khẩu hai nước Việt Nam - Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.155
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45