Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7043/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7043/BTC-CST
V/v nhập khẩu ưu đãi đường từ Lào về Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3374/BCT-KV1 ngày 19/4/2012 của Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến về việc nhập khẩu đường từ Lào về Việt Nam của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị cấp hạn ngạch đường nhập khẩu từ Lào về Việt Nam:

Lượng đường nhập khẩu trong hạn ngạch hàng năm được Bộ Công Thương công bố trên cơ sở tình hình sản xuất, cung cầu đường trong nước (năm 2010 là 300.000 tấn, năm 2011 khoảng 250.000 tấn, năm 2012 dự kiến là 70.000 tấn), do vậy đối với đề nghị của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai là quá lớn (Công ty đề nghị cấp hạn ngạch nhập khẩu đường mía trong năm 2013 là 100.000 tấn và từ năm 2014 trở đi là 150.000 tấn). Trong những năm qua thực tế quản lý hạn ngạch mặt hàng đường cho thấy đây là mặt hàng tương đối phức tạp, dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố (mùa vụ, thị trường, đầu cơ, cung cầu, giá cả…), do đó, đối với đề nghị của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương cân nhắc kỹ các yếu tố liên quan để xem xét quyết định gắn với quá trình đàm phán hạn ngạch.

2. Về thuế suất thuế nhập khẩu đường:

a) Đối với đường nhập khẩu trong hạn ngạch:

Điều 2, Thông tư số 188/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan quy định: “Hàng hóa nhập khẩu trong số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành hoặc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt mà Việt Nam có cam kết (nếu thỏa mãn các điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt này). Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng đường trong hạn ngạch từ ngày 01/01/2012 được quy định cụ thể tại các văn bản như sau:

- Theo quy định tại Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN đối với mặt hàng đường (bao gồm cả đường thô và đường tinh) thuộc nhóm 1701 là 15%.

- Theo quy định tại Thông tư số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012-2014 thì thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt mặt hàng đường (bao gồm cả đường thô và đường tinh) thuộc nhóm 1701 là 5% (áp dụng từ năm 2012-2014). Trường hợp hàng hóa nhập khẩu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư 161/2011/TT-BTC nêu trên thì được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt được quy định tại Thông tư này.

- Theo quy định tại Thông tư số 36/2012/TT-BTC ngày 2/3/2012 hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào thì mặt hàng đường, nhóm 1701 thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu được giảm 50% mức thuế suất thuế nhập khẩu theo Biểu thuế ưu đãi đặc biệt ATIGA. Theo đó, nếu mặt hàng đường nhập khẩu đáp ứng điều kiện nêu tại Điều 3 Thông tư này thì có mức thuế nhập khẩu là 2,5% (bằng 50% mức thuế suất ATIGA 5%).

b. Đối với đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch:

Điều 2, Thông tư số 188/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 nêu trên quy định:

“Hàng hóa nhập khẩu ngoài số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư này”

Theo đó, đối với lượng đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch có mức thuế suất thuế nhập khẩu năm 2012 là 80% (đối với đường thô) và 85% (đối với đường trắng).

Như vậy, trường hợp Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được chấp thuận lượng đường nhập khẩu theo hạn ngạch mà Công ty đề nghị thì mức thuế suất thấp nhất có thể được áp dụng là 2,5% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư số 36/2012/TT-BTC và không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Công Thương xem xét, cân nhắc.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, TCHQ;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7043/BTC-CST ngày 25/05/2012 nhập khẩu ưu đãi đường từ Lào về Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.149

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74