Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 704 TCT/ĐTNN ngày 15/03/2004 của Tổng cục Thuế về việc thanh toán thàng xuất khẩu bằng hàng

Số hiệu: 704TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 704 TCT/ĐTNN
V/v thanh toán hàng XK bằng hàng

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Cục thuế thành phố Hải Phòng
- Xí nghiệp May liên doanh NOMURA - FOTRANCO

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/CT-ĐTNN ngày 05 tháng 01 năm 2004 của Cục thuế thành phố Hải Phòng và công văn số 37/TCKT đề ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Xí nghiệp May liên doanh NOMURA-FOTRANCO (Xí nghiệp NOFOTRANCO) về việc thanh toán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu bằng hàng của Xí nghiệp NOFOTRANCO từ ngày 01 tháng 10 năm 2002. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000; Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính; Công văn hướng dẫn việc thanh toán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu bằng hằng số 5957/TC/TCT ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Thuế, thì từ ngày 01 tháng 10 năm 2002 để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được khấu từ thuế GTGT đầu vào cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu đối với trường hợp thanh toán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu bằng hàng thì ngoài các quy định chung về hồ sơ, tại Hợp đồng xuất khẩu hàng hoá phải ghi hình thức thanh toán là bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu và giá trị hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu mua của phía nước ngoài. Phải có các văn bản xác nhận về số lượng, giá trị hàng hoá đã thanh toán bù trừ với phía nước ngoài và số tiền chênh lệch được thực hiện thanh toán qua Ngân hàng.

Trường hợp cụ thể của Xí nghiệp NOFOTRANCO: căn cứ vào các Tờ khai hàng xuất khẩu kèm Bảng kê chi tiết, Bản đối chiếu số lượng, giá trị hàng hoá đã thanh toán bù trừ giữa hai bên, thì Xí nghiệp NOFOTRANCO đã tính giá thanh toán bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu nhập khẩu (do Bên giao gia công bán cho). Đồng thời, căn cứ vào các Phụ lục ký riêng cho từng mã hàng có nội dung thanh toán theo phương thức bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu và giá trị hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu mua của phía nước ngoài, và căn cứ vào các Bảng kê thanh toán qua Ngân hàng (lập ngày 28 tháng 11 năm 2003) thì các Bên đã thanh toán cho nhau theo phương thức bù trừ đúng theo thoả thuận.

Vì vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thì hàng hoá xuất khẩu thanh toán bằng hàng theo phương thức bù trừ nêu trên của Xí nghiệp NOFOTRANCO đủ điều kiện được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được kê khai, khấu từ thuế GTGT đầu vào tương ứng theo quy định. Đề nghị Xí nghiệp NOFOTRANCO liên hệ trực tiếp với Cục thuế thành phố Hải Phòng để được xem xét, giải quyết việc hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 704 TCT/ĐTNN ngày 15/03/2004 của Tổng cục Thuế về việc thanh toán thàng xuất khẩu bằng hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.946
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33