Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7028/UBND-TM phối hợp và hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 7028/UBND-TM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 31/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7028/UBND-TM
V/v phối hợp và hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Sở, Ban, Ngành thành phố;
- Các cơ quan Báo, Đài thành phố.

 

Ngày 12 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử. Theo đó, việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử được thực hiện tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khác theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính đến hết năm 2011. Các doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử sẽ được hưởng một số ưu đãi sau:

- Được cơ quan Hải quan hỗ trợ đào tạo, cung cấp phần mềm khai báo hải quan điện tử và tư vấn trực tiếp miễn phí;

- Được sử dụng chứng từ điện tử hoặc ở dạng điện tử chuyển đổi từ chứng từ giấy kèm theo tờ khai hải quan điện tử trong hồ sơ hải quan để cơ quan Hải quan kiểm tra theo yêu cầu;

- Được ưu tiên thực hiện trước so với trường hợp đăng ký hồ sơ hải quan bằng giấy trong trường hợp cơ quan Hải quan xác định phải kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa;

- Được thông quan hoặc giải phóng hàng trên cơ sở tờ khai điện tử mà không phải xuất trình hoặc nộp các chứng từ kèm theo tờ khai trong hồ sơ hải quan đối với những lô hàng thuộc diện được miễn kiểm tra hồ sơ hải quan và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; chỉ phải nộp hoặc xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có liên quan đến nội dung cơ quan Hải quan yêu cầu kiểm tra đối với những lô hàng thuộc diện phải kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa;

- Được sử dụng chứng từ in ra từ hệ thống khai hải quan điện tử (có đóng dấu và chữ ký của đại diện doanh nghiệp) đối với lô hàng đã được cơ quan Hải quan chấp nhận thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa về bảo quản trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để làm chứng từ vận chuyển hàng hóa trên đường;

- Được lựa chọn hình thức nộp lệ phí làm thủ tục hải quan và các loại phí khác do cơ quan Hải quan thu hộ các hiệp hội, tổ chức cho từng tờ khai hải quan hoặc nộp gộp theo tháng;

- Được cơ quan Hải quan cung cấp thông tin về quá trình xử lý hồ sơ hải quan điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan Báo, Đài thành phố phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan thành phố thực hiện các nội dung sau:

1/ Cục Hải quan thành phố:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử, báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

- Khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm thông quan điện tử, bố trí cán bộ công chức đủ năng lực để triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử đúng tiến độ theo kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

- Có kế hoạch hỗ trợ đào tạo, cung cấp phần mềm khai báo hải quan điện tử và tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử.

- Lập danh sách các doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử để đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời biểu dương.

2/ Cục Hải quan thành phố phối hợp Công an thành phố và Chi cục Quản lý thị trường thành phố tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử được sử dụng chứng từ in ra từ hệ thống khai hải quan điện tử (có đóng dấu và chữ ký của đại diện doanh nghiệp) đối với lô hàng đã được cơ quan Hải quan chấp nhận thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa về bảo quản trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để làm chứng từ vận chuyển hàng hóa trên đường.

3/ Sở Thông tin và Truyền thông: Có kế hoạch hỗ trợ, ưu tiên cho Cục Hải quan thành phố trong việc lắp đặt các đường truyền, hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

4/ Các cơ quan Báo, Đài thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan liên quan hiểu rõ lợi ích và các ưu đãi của việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử để doanh nghiệp hưởng ứng tham gia.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan Báo, Đài thành phố phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan thành phố thực hiện tốt các nội dung trên để triển khai thủ tục hải quan điện tử đạt kết quả tốt, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng TCTMDV;
- Lưu: VT, (TM/Cg) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7028/UBND-TM phối hợp và hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


970
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13