Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6999/TCHQ-GSQL năm 2018 về giảm phí lưu container do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6999/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 27/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6999/TCHQ-GSQL
V/v giảm phí lưu container

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Hiệp hội nhựa Việt Nam.
(Đ/c: S 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 73/CV-HHNVN ngày 06/11/2018 của Hiệp hội nhựa Việt Nam về việc giảm phí lưu container, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 06/11/2018, Bộ Giao thông vận tải có công văn số 12629/BGVT-VT gửi Bộ Tài chính nêu ý kiến về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức làm việc với các hãng tàu để xem xét việc miễn, giảm phí lưu container cho các lô hàng đang tồn đọng tại cảng. Sau cuộc họp, theo ý kiến của các hãng tàu thì các doanh nghiệp kinh doanh phế liệu cần làm việc c thể với các hãng tàu để có cơ sở miễn giảm phí lưu container.

Do vậy, đề nghị Hiệp hội nhựa Việt Nam và các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu nhựa cn làm việc trực tiếp với từng hãng tàu đ xem xét miễn giảm phí lưu container theo ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 12629/BGVT-VT nêu trên (gửi kèm).

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Quý Hiệp hội biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TT Vũ Thị Mai (đ
b/c);
- TCT Nguyễn Văn
Cẩn (để b/c);
- Cục Hàng hải Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6999/TCHQ-GSQL năm 2018 về giảm phí lưu container do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.711

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.28.227