Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6907/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6907/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 18/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6907/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2493/HQBRVT-TXNK ngày 04/9/2013 và công văn số 2760/HQBRVT-TXNK ngày 26/9/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc nhập khẩu dầu DO của Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3830/TCHQ-TXNK ngày 11/7/2013 trả lời Thanh tra Bộ Tài chính (đính kèm), trong đó có đề nghị Thanh tra Bộ Tài chính trao đổi với các đơn vị có liên quan; do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo Thanh tra Bộ Tài chính để có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

2. Về việc nhập khẩu đá cắt, đá mài

Theo quy định tại điểm 20 mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, thì nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Để xử lý vấn đề Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu, Tổng cục Hải quan đang báo cáo Bộ Tài chính và sẽ có văn bản trả lời đơn vị sau khi nhận được văn bản chỉ đạo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6907/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.744
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31