Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6892/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6892/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 18/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6892/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang.
(121-123-125 đường Hàm Nghi, Q1 - TP. HCM)

 

Trả lời công văn số 1708/DQ-XNK ngày 18/10/2013 của Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang về việc hoàn thuế và gia hạn nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu sản xuất bóng đèn xuất khẩu sang Cuba, tiếp theo công văn số 6206/TCHQ-TXNK ngày 22/10/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc gia hạn nộp thuế GTGT và xử lý thuế GTGT của số nguyên liệu còn tồn chưa đưa vào sản xuất:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Điện Quang thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 công văn số 6206/TCHQ-TXNK ngày 22/10/2013 của Tổng cục Hải quan.

2. Về việc hoàn thuế nhập khẩu của số nguyên phụ liệu đã xuất khẩu:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC (nay được quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013) của Bộ Tài chính thì: "Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu". Hồ sơ thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 121 Thông tư 194/2010/TT-BTC (nay được quy định tại Điều 120 Thông tư 128/2013/TT-BTC).

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được xem xét hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6892/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.888
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228