Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6871/TCHQ-TXNK năm 2013 áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6871/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 15/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6871/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Trang sức GL.
(384 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 08/CVGL/2013 ngày 7/11/2013 của Công ty TNHH Trang sức GL về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đã được quy định chi tiết, cụ thể tại khoản 1 Điều 20; khoản 3 Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính. Đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với đơn vị hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn xem xét, giải quyết.

2/ Về vấn đề cho phép doanh nghiệp được tiếp tục kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thay vì phương pháp trực tiếp: Đề nghị công ty liên hệ với Tổng cục Thuế để được xem xét, giải quyết.

3/ Về điều kiện để người nộp thuế được áp dụng bảo lãnh (liên quan đến vốn chủ sở hữu 10 tỷ đồng trở lên).

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của công ty để báo cáo Bộ Tài chính xem xét sửa đổi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Trang sức GL biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6871/TCHQ-TXNK năm 2013 áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.258
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126