Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 687/TCHQ-KTTT ngày 17/02/2004 của Tổng cục Hải quan về việc không thu thuế GTGT

Số hiệu: 687/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Thành Đức
Ngày ban hành: 17/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 687/TCHQ-KTTT
V/v không thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Chi nhánh Công ty TM và đại lý dầu Bà Rịa Vũng Tàu
(37 Mạc Thị Bưởi, Quận 1 TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 09/CV ngày 18 tháng 1 năm 2004 của Chi nhánh Công ty Thương mại và Đại lý dầu Bà Rịa Vũng Tàu về việc: Xin không thu thuế GTGT do đã xuất trả lại hàng cho chủ hàng nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thông tin trên mạng cưỡng chế, hiện nay Chi nhánh Công ty Thương mại và đại lý dầu Bà Rịa Vũng tàu còn nợ 428.526.575 đồng tiền thuế, trong đó có 337.255.911 đồng tiền thuế Giá trị gia tăng lô hàng máy thuỷ nhập khẩu theo tờ khai số 11251/NKD/KV4-2 ngày 9 tháng 12 năm 2003 và đã tái xuất theo tờ khai số 1565/XK/KD/KV 4-2 ngày 15 tháng 1 năm 2004 tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (Tổng cục Hải quan đang trao đổi với Vụ chính sách thuế để trình Bộ xem xét không thu thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu nhưng thực tế đã tái xuất trả chủ hàng nước ngoài theo đề nghị của Chi nhánh Công ty tại công văn số 09 nêu trên). Căn cứ công văn số 652/CP-KTTH ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ về việc áp dụng một số biện pháp cưỡng chế trong thi hành luật thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục Hải quan các Tỉnh, thành phố không áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với chi nhánh Công ty Thương mại và Đại lý dầu Bà Rịa Vũng tàu với điều kiện chi nhánh Công ty đã nộp xong hết số thuế nợ đọng khác ngoài 337.255.911 đồng tiền thuế GTGT đang được xem xét miễn thuế nêu trên trước khi nở tờ khai nhập khẩu mới.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 687/TCHQ-KTTT ngày 17/02/2004 của Tổng cục Hải quan về việc không thu thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.933
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123