Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6869/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện xác định trước trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6869/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6869/TCHQ-TXNK
V/v triển khai thực hiện xác định trước trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 3537/QĐ-TCHQ ngày 31/10/2013 về việc ban hành quy trình xác định trước trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị nêu trên căn cứ quy định tại chương III Quy trình kèm Quyết định số 3537/QĐ-TCHQ tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến công tác xác định trước trị giá hải quan, cụ thể:

1. Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Chủ động phổ biến, đào tạo nghiệp vụ xác định trước trị giá theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, Điều 8 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và Quyết định số 3537/QĐ-TCHQ ngày 31/10/2013 của Tổng cục Hải quan.

- Bố trí cán bộ thực hiện các công việc xác định trước trị giá theo đúng hướng dẫn tại Quy trình ban hành kèm Quyết định số 3537/QĐ-TCHQ nêu trên.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc xử lý các hồ sơ xác định trước trị giá do đơn vị thụ lý để đảm bảo thực hiện đúng quy định; kịp thời phát hiện các vướng mắc phát sinh (nếu có) để đề xuất và báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết.

2. Các đơn vị khác căn cứ quy định từ khoản 2 đến khoản 7 chương III Quy trình ban hành kèm Quyết định số 3537/QĐ-TCHQ để tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc xác định trước trị giá theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) để xem xét xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6869/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện xác định trước trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.129
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45