Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6849/TCHQ-GSQL về tạm ngừng xuất khẩu phân bón theo Công văn 2023/TTg-KTN do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6849/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6849/TCHQ-GSQL
V/v: tạm ngừng xuất khẩu phân bón theo công văn số 2023/TTg-KTN

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện công văn số 2023/TTg-KTN ngày 06/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc cân đối và đảm bảo phân bón cho sản xuất công nghiệp năm 2011 và công văn số 11435/BCT-XNK ngày 11/11/2010 của Bộ Công Thương về việc tạm ngừng xuất khẩu phân bón, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục hải quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2023/TTg-KTN và công văn số 11435/BCT-XNK của Bộ Công Thương (gửi kèm).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo cụ thể từng trường hợp gửi Tổng cục Hải quan tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Công Thương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính:
+ LĐ Bộ (để b/c);
+ Vụ CST;
+ Vụ PC;
- Bộ Công Thương;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6849/TCHQ-GSQL về tạm ngừng xuất khẩu phân bón theo Công văn 2023/TTg-KTN do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.040
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108