Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 684/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ thuế hàng nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 684/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 684/TCHQ-KTTT
V/v xử lý nợ thuế hàng nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hà Nội;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số doanh nghiệp phản ánh vướng mắc khi thực hiện điểm 8 công văn số 17685 ngày 28/12/2007 của Bộ Tài chính về điều kiện xác định là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng; theo ý kiến của các doanh nghiệp thì thường xuyên có nhiều lô hàng về đến các cửa khẩu trên khắp cả nước đang chờ làm thủ tục Hải quan cùng một thời điểm, đặc biệt có nhiều lô hàng lớn và mang tính chất đặc biệt cần phải nhanh chóng giải toả. Như vậy với 1 bản gốc tờ khai Hải quan (bản lưu của người nộp thuế) thì các doanh nghiệp làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng không thể xuất trình cùng một lúc tại nhiều cửa khẩu khác nhau bản gốc của tờ khai này để được làm thủ tục Hải quan cho các lô hàng mới phát sinh và đề nghị chỉ phải nộp tờ khai đóng dấu sao y bản chính.

Từ những khó khăn vướng mắc như trên, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá phục vụ an ninh, quốc phòng nhưng vẫn đảm bảo cho công tác quản lý nợ tại các địa phương, Tổng cục Hải quan dự kiến báo cáo Bộ Tài chính cho phép sửa đổi, bổ sung điểm 8 công văn số 17685/BTC-TCHQ về điều kiện xác nhận là hàng chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng như sau:

- Người nộp thuế nộp một bản sao tờ khai (có xác nhận sao y bản chính của giám đốc doanh nghiệp) và bản chính xác nhận của Bộ Quốc phòng (cục kế hoạch và đầu tư), bản chính xác nhận của Bộ Công an (Vụ Tài chính- V22) về số thuế của doanh nghiệp còn nợ thuế của các lô hàng nhập khẩu trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng đang chờ làm thủ tục xét miễn thuế cho cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để kiểm tra, đối chiếu lưu bản sao tờ khai, bản sao xác nhận của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng vào bộ hồ sơ đang làm thủ tục.

- Không còn nợ thuế quá hạn và nợ phạt chậm nộp thuế của các lô hàng khác, đồng thời đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Trước khi trình Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cho ý kiến về nội dung sửa đổi, bổ sung.

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Tổng cục (Vụ KTTT-XNK) trước ngày 28/2/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 684/TCHQ-KTTT ngày 20/02/2008 về việc xử lý nợ thuế hàng nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.969

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219