Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 683/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 683/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu thép

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư DNA
(Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phủ Lý, Hà Nam)

Trả lời công văn số 13.05/16CV-DNA ngày 13/6/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA về việc kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 58/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương thì thép nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/6/2015 của Bộ Công Thương (về cấp phép nhập khẩu tự động) thì thép nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng: (i) Phải được cấp giấy phép nhập khẩu tự động, hoặc (ii) Phải có xác nhận tại Bản cam kết của Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất (một trong 2 thủ tục do doanh nghiệp tự lựa chọn).

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để Quý công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 683/GSQL-GQ1 ngày 24/05/2016 về thủ tục nhập khẩu thép do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


925

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43