Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 679/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 116/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 1032/HQAG-NV ngày 16/11/2010 của Cục Hải quan tỉnh An Giang vướng mắc về thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 04/8/2010 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mở tờ khai hải quan: Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 04/8/2010 của Bộ Tài chính quy định: “Hàng hóa từ nội địa Việt Nam hoặc từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu không được mở tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, bao gồm: bia các loại; nước giải khát, rượu và thức uống có cồn rượu; thuốc lá điếu các loại, xì gà; điện thoại di động, thẻ cào điện thoại di động; ôtô các loại; xe gắn máy các loại; xăng dầu. Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp các loại thuế đối với những mặt hàng này như bán hàng trong nội địa Việt Nam”.

Như vậy, doanh nghiệp nội địa bán hành hóa thuộc khoản 1 Điều 1 Thông tư số 116/2010/TT-BTC nêu trên vào khu phi thuế quan thì phải xuất hóa đơn và kê khai, tính thuế GTGT như bán hành trong nội địa. Doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (bên mua) không phải mở tờ khai hải quan nhập khẩu.

2. Việc bán hàng miễn thuế cho khách thăm quan du lịch tại khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên: Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009, khoản 4 Điều 13 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 162/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007; Thông tư số 08/2010/TT-BTC ngày 14/1/2010 và công văn số 13263/BTC-CST ngày 04/10/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh An Giang thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/h);
- Cục Thuế XNK (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 679/TCHQ-GSQL ngày 18/02/2011 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 116/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.786

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!