Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6786/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6786/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe ô tô hiệu KIA Morning & Deawoo Matiz

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tiếp theo công văn số 6587/TCHQ-KTSTQ ngày 04/11/2010 về việc xử lý xe ô tô hiệu Kia Morning & Deawoo Matiz nhập khẩu được khai là xe tải Van. Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Ngày 08/11/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2431/QĐ-BKHCN về việc công bố Sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia: Sửa đổi 2: 2010 TCVN 7271:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng; Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ nguyên tắc phân loại hàng hóa quy định tại Điều 5 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính, bản Sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 2431/QĐ-BKHCN nêu trên để làm thủ tục nhập khẩu cho xe ô tô hiệu Kia Morning & Deawoo Matiz đăng ký tờ khai hải quan kể từ ngày 8/11/2010 về sau (gửi kèm Quyết định số 2431/QĐ-BKHCN).

2. Đối với các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan trước ngày 8/11/2010 và các vấn đề khác nêu tại công văn số 6587/TCHQ-KTSTQ ngày 4/11/2010 thì chờ văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ TC (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ PC (Bộ TC);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, GSQL (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6786/TCHQ-GSQL ngày 15/11/2010 về nhập khẩu xe ô tô hiệu KIA Morning & Deawoo Matiz do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.978
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251