Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6770/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã số HS mặt hàng SHARP PS60FP-IP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6770/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 20/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6770/TCHQ-TXNK
V/v mã số HS mặt hàng SHARP PS60FP-IP

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Brenntag Việt Nam.
(202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 016/2020/BRT ngày 3/3/2020 và công văn bổ sung số 057/2020/BRT ngày 11/8/2020 của Công ty TNHH Brenntag Việt Nam (Công ty) đề nghị xem xét lại kết quả phân tích phân loại đối với mặt hàng “Nguyên liệu thực phẩm - Phosphoamino lipid khác: SHARP PS60FP-IP 20KG/DR tại Thông báo số 934/TB-TCHQ ngày 18/2/2020. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư s 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Viêt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Theo quy trình do Công ty cung cấp: mặt hàng SHARP PS60FP-IP có nguyên liệu đầu vào từ Lecithine đậu nành, sau quá trình chuyển hóa transphosphatidylated (thay thế nhóm choline bằng serine bằng phương pháp enzym) tạo thành phosphatidylserine và một số phosphoaminolipid khác. Sau quá trình tinh chế, sấy khô, sản phẩm bổ sung thêm soy lecithin (25-40%), silic dioxit và chất chống oxy hóa. Hàm lượng không tan trong aceton ~82%. Phosphatidylserine là phosphatid chỉ tan trong các dung môi hữu cơ chloroform, toluen, không tan trong aceton.

Theo kết quả phân tích, tài liệu kỹ thuật, quy trình sản xuất, chú giải Chương 29, tham khảo chú giải chi tiết nhóm 29.23, cho thấy mặt hàng là sản phẩm từ lecithin, phù hợp là lecithin thương phẩm và được phân loại tại nhóm 29.23Muối và hydroxit amoni bậc 4; lecithins và các phosphoaminolipid khác, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.”, phân nhóm 2923.20 “- Lecithins và các phosphoaminolipid khác:”, mã số 2923.20.10 “- - Lecithins, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Brenntag Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm định hải quan (để biết);
- Lưu: VT, TXNK, PL - Uyên (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6770/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã số HS mặt hàng SHARP PS60FP-IP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


62

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.102.4