Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 674/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Số hiệu: 674/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Trọng Hùng
Ngày ban hành: 16/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 674/TCHQ-GSQL
V/v  quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Hà Nội , ngày 16 tháng 2 năm 2004

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 674/TCHQ-GSQL NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 2004 VỀ VIỆC QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 75/PCQL ngày 28/1/2004 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phản ánh việc một số Chi Cục hải quan khi làm thủ tục hải quan cho các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu yêu cầu doanh nghiệp xuất trình xác nhận của Cục SHTT về quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) theo hợp đồng li - xăng đã được đăng ký tại Cục SHTT; về việc này, Tổng cục hải quan hướng dẫn như sau:

1. Trường hợp người sử dụng các đối tượng SHCN là chủ sở hữu các đối tượng SHCN thì: nội dung quyền sử dụng đối tượng SHCN của chủ sở hữu các đối tượng SHCN đó được quy định tại Điều 34 Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về SHCN (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 06/2001/NĐ-CP ngày 1/2/2001 của Chính phủ) (trích Điều 34 Nghị định 63/CP gửi kèm).

2. Trường hợp việc sử dụng các đối tượng SHCN được thực hiện bởi bên nhận theo hợp đồng li - xăng: Theo quy định của pháp luật hiện hành, bên nhận li - xăng có quyền sử dụng đối tượng SHCN trong phạm vi ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng li - xăng đã được đăng ký tại Cục SHTT. Cụ thể là:

- Nếu tại mục "dạng li - xăng" của Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng li - xăng chỉ ghi cụm từ: "độc quyền" hoặc "không độc quyền" thì được hiểu là bên nhận li - xăng được độc quyền hoặc không độc quyền thực hiện tất cả các hành vi sử dụng đối tượng SHCN liên quan quy định tại Điều 34 Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ nêu trên, trong đó có hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa mang đối tượng SHCN.

- Nếu tại mục "dạng li - xăng" của Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng li - xăng có chỉ ra các hành vi cụ thể mà bên nhận li - xăng được phép thực hiện thì quyền sử dụng đối tượng SHCN của bên nhận li - xăng được áp dụng trong phạm vi đó (trong trường hựop bên giao chỉ cho phép bên nhận thực hiện một số hành vi sử dụng đối tượng SHCN theo Điều 34 Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ nêu trên).

Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng li - xăng đã được đăng ký tại Cục SHTT là cơ sở pháp lý chứng nhận quyền của bên nhận li - xăng được sử dụng đối tượng SHCN trong phạm vi được chỉ ra trong Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng li - xăng và không cần bất cứ xác nhận nào khác để bên nhận thực hiện các quyền của mình.

Tổng cục Hải quan có hướng dẫn như trên, đề nghị Cục hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu, thực hiện.

 

Nguyễn Trọng Hùng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 674/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.066

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62