Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6724/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc mã loại hình tạm nhập tái xuất bồn rỗng đã qua sử dụng để chứa khí hóa lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6724/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6724/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc mã loại hình TNTX bồn rỗng đã qua sử dụng để chứa khí hóa lỏng

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2914/HQHCM-GSQL ngày 07/10/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc xác định mã loại hình tạm nhập tái xuất đối với bồn rỗng đã qua sử dụng để chứa khí hóa lỏng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ vào hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về nội dung hướng dẫn áp dụng mã loại hình G12 “Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn” đối với trường hợp tạm nhập tái xuất bồn rỗng đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam để chứa khí hóa lỏng của Công ty TNHH Thái Nguyên nêu tại công văn số 2914/HQHCM-GSQL dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (03).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6724/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc mã loại hình tạm nhập tái xuất bồn rỗng đã qua sử dụng để chứa khí hóa lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


40

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139