Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6718/TCHQ-GSQL về việc thẩm tra dự án do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6718/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6718/TCHQ-GSQL
V/v thẩm tra dự án

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

Trả lời công văn số 1482/KH&ĐT-ĐTNN ngày 10/12/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về đề nghị tham gia ý kiến thẩm tra thành lập doanh nghiệp và thực hiện dự án của Công ty TNHH Giao nhận và Vận chuyển C&I. Qua nghiên cứu hồ sơ xin thành lập Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 5c, bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề kinh doanh là “Thông quan hàng hóa”. Việc này Tổng cục có ý kiến là: Theo quy định tại khoản 11, Điều 4, Luật Hải quan thì thông quan là việc cơ quan hải quan quyết định hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải được xuất cảnh, nhập cảnh. Do vậy, về ngành nghề kinh doanh “Thông quan hải quan” là không thuộc chức năng, hoạt động của doanh nghiệp, mà đây là công việc của cơ quan Hải quan.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 79/2005/NĐ-CP ngày 16/06/2005 của Chính phủ và Thông tư số 73/2005/TT-BTC ngày 05/09/2005 của Bộ Tài chính.

2. Về các nội dung khác, không thuộc chức năng của Tổng cục Hải quan nên Tổng cục Hải quan không có ý kiến tham gia.

Tổng cục Hải quan xin chuyển ý kiến tham gia nêu trên để Quý Sở xem xét, tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6718/TCHQ-GSQL về việc thẩm tra dự án do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


922

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36