Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6709/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 11/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6709/TCHQ-TXNK
V/v phân loại máy xới đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2504/HQBD-GSQL ngày 14/10/2010 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về phân loại và chính sách mặt hàng đối với máy xới tay hai bánh, không gắn động cơ, đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính;

Tham khảo chú giải HS nhóm 84.32; Thì:

Mặt hàng nhập khẩu là máy xới được kéo bằng súc vật hoặc phương tiện để kéo (như: ngựa, trâu, bò hoặc máy kéo), được sử dụng để làm đất, làm cỏ, phục vụ một hay nhiều công việc trong nông nghiệp thuộc nhóm 84.32, mã số 8432.29.00.00 có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 20%.

Trường hợp hàng nhập khẩu là máy kéo chưa gắn động cơ, có hoặc không gắn thêm các thiết bị để làm các công việc trong nông nghiệp thuộc nhóm 84.32 thì thuộc nhóm 87.01.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kiểm tra hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, kết quả kiểm hóa xác định chính xác tính chất hàng nhập khẩu để phân loại, áp dụng thuế suất theo đúng quy định và từ kết quả phân loại đối chiếu với Phụ lục 1, Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ dẫn trên để xác định chính xác hàng hóa đã qua sử dụng có thuộc danh mục cấm nhập khẩu hay không và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6709/TCHQ-TXNK ngày 11/11/2010 về phân loại máy xới đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.500

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!