Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6700/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 6700/QLD-ĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 13/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6700/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ thay đổi, bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành;

Theo đề nghị của các công ty tại các văn thư số 02/2018/CBNL-LD của công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm và văn thư số 02/2018/CBNL-HS đề ngày 16/03/2018 của công ty TNHH Hasan-Dermapharm;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Phòng QLKDD (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK(Chi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 6700/QLD-ĐK ngày 13/04/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

 

1

Fexofenaderm 180 mg

VD-22685-15

26/05/2020

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Fexofenadin hydroclorid (Fexofenadine hydrochloride)

USP 37

Dipharma Francis S.r.l.

Via XXIV Maggio 40, 33036 Metero di Tomba UD

Italy

 

2

Mibelet

VD-20086-13

08/11/2018

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Nebivolol hydroclorid (Nebivolol hydrochloride)

NSX

Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A (F.I.S)

Via Dovaro, snc - 36045 Lonigo (VI)

Italy

 

3

Fixnat 100

VD-21538-14

12/08/2019

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Cefpodoxim proxetil (cefpodoxime proxetil)

USP 39

Dhanuka Laboratories Limited

7 Km, Old Manesar road, Village Mohammedpur, Gurgaon Haryana, P.I.N - 122001

India

 

4

Fixnat 200

VD-21539-14

12/08/2019

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Cefpodoxim proxetil (cefpodoxime proxetil)

USP 39

Dhanuka Laboratories Limited

7 KM Old Manesar road, Village Mohammedpur, Gurgaon-122001 (Haryana)

India

 

5

Mibedotil

VD-20377-13

27/12/2018

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Cefpodoxim proxetil (cefpodoxime proxetil)

USP 39

Dhanuka Laboratories Limited

7 KM Old Manesar road, Village Mohammedpur, Gurgaon-122001 (Haryana)

India

 

6

Volhasan suppositories 50

VD-25556-16

05/09/2021

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Natri diclofenac (Diclofenac Sodium)

EP 8.2

Olon S.p.A

Via B. Cellini, 20 - 20090 Segrate (MI)

Italy

 

7

Volhasan suppositories 100

VD-25993-16

15/11/2021

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Natri diclofenac (Diclofenac Sodium)

EP 8.2

Olon S.p.A

Via B. Cellini, 20 - 20090 Segrate (MI)

Italy

 

8

 

Genbeclo

 

VD-23369-15

 

09/09/2020

 

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

 

Gentamycin sulfat (Gentamycin sulfate)

BP 2013

Yantai Justaware Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 1, Yanfu road, Zhifu district, Yantai city, Shandong province

China

 

Betamethason dipropionat (Betamethasone dipropionate)

USP 34

Crystal Pharma S.A.U

Parque Tecnológico de Boecillo, Parcela 105, 47151 - Boecillo (Valladolid)

Spain

 

Clotrimazol (Clotrimazole)

BP 2013

Olon S.p.A

ViaLivelli, 1-26852 Casaletto Lodigiano, Fraz.Mairano (Lodi)

Italy

 

9

Trizomibe cream

VD-21120-14

12/06/2019

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Clotrimazol (Clotrimazole)

USP 32

Olon S.p.A

Via Livelli, 1-26852 Casaletto Lodigiano, Fraz.Mairano (Lodi)

Italy

10

KETOSAN-cap

VD-19695-13

10/09/2018

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Ketotifen fumarat (Ketotifen fumarate)

BP 2010

Olon S.p.A

Via Livelli, 1-26852 Casaletto Lodigiano, Fraz.Mahano (Lodi)

Italy

11

Trimibelin 10

VD-23995-15

17/12/2020

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Amitriptylin hydroclorid (Amitriptyline hydrochloride)

BP 2013

Olon S.p.A

Via Livelli, 1-26852 Casaletto Lodigiano, Fraz.Mairano (Lodi)

Italy

12

Ficlotasol

VD-23368-15

09/09/2020

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Acid fusidic

EP 8

Ercros S.A.

Paseo De Leite, s/n, 28300 Aranjuez, Madrid, Spain

Spain

13

 

Hamigel -S

 

VD-23994-15

 

17/12/2020

 

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Nhôm hydroxyd hỗn dịch (Aluminium Hydroxide paste, ALUGEL [R])

USP 35

S.R.L Pharma GmbH

Giulinistr.2, D 67065 Ludwigshafen/ Rhein

Germany

Magnesi hydroxyd hỗn dịch (Magnesium Hydroxide paste, GILUMAG [R])

USP 35

S.R.L Pharma GmbH

Giulinistr.2, D 67065 Ludwigshafen/ Rhein

Germany

14

Sucrahasan gel

VD-19197-13

19/06/2018

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Sucralfat (Sucralfate suspension 30%)

TCCS

S.R.L Pharma GmbH

Giulinistr.2, D 67065 Ludwigshafen/ Rhein

Germany

15

Gelactive fort

VD-20376-13

27/12/2018

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Nhôm hydroxyd gel hỗn dịch 20% (Aluminium hydroxyde gel suspension 20%)

USP 35

S.R.L Pharma GmbH

Giulinistr. 2

67065 Ludwigshafen/ Rhein

Germany

Magnesi hydroxyd hỗn dịch 30% (Magnesium hydroxyde suspension 30%)

USP 35

S.R.L Pharma GmbH

Giulinistr. 2

67065 Ludwigshafen/ Rhein

Germany

Simethicon nhũ tương 30% (Simethicone emulsion 30%)

USP 35

RioCare India Pvt. Ltd

Plot No. R-39, TTC Industrial area, Midc Rabale

India

16

 

Gelactive

 

VD-19194-13

 

19/06/2018

 

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Nhôm hydroxyd gel hỗn dịch 20% (Aluminium hydroxyde gel suspension 20%)

USP 35

S.R.L Pharma GmbH

Giulinistr.2,67065 Ludwigshafen/ Rhein

Germany

Magnesi hydroxyd hỗn dịch 30% (Magnesium hydroxyde suspension 30%)

USP 35

S.R.L Pharma GmbH

Giulinistr.2, 67065 Ludwigshafen/ Rhein

Germany

17

Asperlican 150

VD-26580-17

06/02/2022

Công ty TNHH Liên doanh Hasan - Dermapharm

Fluconazol (Fluconazole)

EP 8

Mylan Laboratories Limited

Plot No. 14, 99 & 100, IDA Pashamylaram Phase-II Patancheru, Medak District - 502307 Telangana

India

18

Ketosan

VD-21767-14

19/09/2019

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Ketotifen (dưới dạng Ketotifen fumarat (Ketotifen fumarate))

EP 8

Olon S.p.A

Via Livelli, 1-26852 Casaletto Lodigiano, Fraz.Mahano (Lodi)

Italy

19

Irbevel 150

VD-23332-15

09/09/2020

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Irbesartan

USP 38

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltđ

Chuannan, Duqiao, Linhai, Zhejiang 317016

China

20

Vashasan MR

VD-24555-16

23/03/2021

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Amlodipin (dưới dạng amlodipin besylat (Amlodipine besilate))

EP 8

Chemi S.p.A

Via Vadisi 5, 03010 Patrica (FR)

Italy

21

Effer-Acehasan 100

VD-25025-16

15/07/2021

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Acetylcystein (Acetylcysteine)

EP 8

Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A (F.I.S)

Via Dovaro, snc - 36045 Lonigo (VI)

Italy

EP 8

Moehs Catalana, S.L.

Polígono Industrial Rubí Sur, C/César Martinell I Brunet n°12A, 08191 Rubí (Barcelona)

Spain

22

Effer-Acehasan 200

VD-25476-16

05/09/2021

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Acetylcystein (Acetylcysteine)

EP 8

Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A (F.I.S)

Via Dovaro, snc - 36045 Lonigo (VI)

Italy

EP 8

Moehs Catalana, S.L.

Poligono Industrial Rubí Sur, C/César Martinell I Brunet n°12A, 08191 Rubi (Barcelona)

Spain

23

Tilhazem 60

VD-22666-15

26/05/2020

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Diltiazem hydroclorid (Diltiazem hydrochloride)

EP 7

Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A (F.I.S)

Via Dovaro, snc - 36045 Lonigo (VI)

Italy

24

Sucrahasan

VD-19187-13

19/06/2018

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Sucralfat (Sucralfate)

USP 38

SRL Pharma GmbH

Giulinistraβe 2, D-67065 Ludwigshafen, Rhein

Germany

25

 

DH-Metglu XR 1000

 

VD-27507-17

 

22/06/2022

 

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Metformin hydroclorid (Metformine hydrochloride)

 

EP 8

 

Vistin Pharma AS

Fikkjebakke plant: Stuttlidalen 4, NO-3766 Sannidal

Norway

Wanbury Limited

Doctors Organic Chemicals Division, K Illindalaparru - 534217, Iragavaram Mandal, West Godavari District, Andhra Pradesh

India

26

Hasanlor® 5

VD-24555-16

23/03/2021

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Amlodipin (dưới dạng amlodipin besylat (Amlodipine besilate))

EP 8

Ercros S.A.

Paseo del Deleite, s/n 28300 Aranjuez (Madrid)

Spain

27

Glisan 30 MR

VD-23328-15

09/09/2020

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Gliclazid (Gliclazide)

BP 2013

Olon S.p.A

Via B. Cellini, 20 - 20090 Segrate (MI)

Italy

28

Gluzitop MR 60

VD-20082-13

08/11/2018

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Gliclazid (Gliclazide)

BP 2009

Olon S.p.A

Via B. Cellini, 20 - 20090 Segrate (MI)

Italy

29

Premilin 75 mg

VD-25975-16

15/11/2021

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Pregabalin (Pregabaline)

NSX

Olon S.p.A

Via B. Cellini, 20 - 20090 Segrate (MI)

Italy

30

Hafenthyl 145 mg

VD-25971-16

15/11/2021

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Fenofibrat (Fenofibrate)

EP 8

Olon S.p.A

Via B. Cellini, 20 - 20090 Segrate (MI)

Italy

31

Hafenthyl 300

VD-23330-15

09/09/2020

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Fenofibrat (Fenofibrate)

EP 8

Olon S.p.A

Via B. Cellini, 20 - 20090 Segrate (MI)

Italy

32

Gabahasan 300

VD-22004-14

08/12/2019

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Gabapentin (Gabapentine)

USP 35

Olon S.p.A

Via B. Cellini, 20 - 20090 Segrate (MI)

Italy

33

Galeptic 300

VD-21097-14

12/06/2019

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Gabapentin (Gabapentine)

USP 35

Olon S.p.A

Via B. Cellini, 20 - 20090 Segrate (MI)

Italy

34

Bazato

VD-23958-15

17/12/2020

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Gabapentin (Gabapentine)

USP 35

Olon S.p.A

Via B. Cellini, 20 - 20090 Segrate (MI)

Italy

35

Flutonin 10

VD-19181-13

19/06/2018

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Fluoxetin (dưới dạng fluoxetin hydroclorid (Fluoxetine hydrochloride))

USP 32

Olon S.p.A

ViaLivelli, 1-26852 Casaletto Lodigiano, Fraz.Mairano (Lodi)

Italy

36

Flutonin 20

VD-I9182-13

19/06/2018

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Fluoxetin (dưới dạng fluoxetin hydroclorid (Fluoxetine hydrochloride))

USP 32

Olon S.p.A

Via Livelli, 1-26852 Casaletto Lodigiano, Fraz.Mairano (Lodi)

Italy

37

Amilavil 10 mg

VD-27505-17

22/06/2022

Công ty TNHH Hasan - Dermapharm

Amitriptylin hydroclorid (Amitriptyline hydrochloride)

BP 2013

Olon S.p.A

Via Livelli, 1-26852 Casaletto Lodigiano, Fraz.Mairano (Lodi)

Italy

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6700/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


896

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251