Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6656/TCHQ-KTTT ngày 26/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý việc tính phạt chậm nộp

Số hiệu: 6656/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 26/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6656/TCHQ-KTTT
V/v xử lý việc tính phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thiên Xứng - Libra Co., Ltd.

Trả lời công văn số 115/CV-TX ngày 13/11/2003 của Công ty TNHH Thiên Xứng về việc tính tiền phạt chậm do chậm nộp thuế. Sau khi xem xét công văn trình bày của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục I Phần H Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì “Trong khi chờ giải quyết, cá nhân tổ chức khiếu nại vẫn phải nộp đủ đúng hạn về số tiền thuế, tiền phạt theo thông báo thuế hoặc quyết định xử lý”.
Căn cứ công văn số 8131 TC/TCT ngày 27/8/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý phạt chậm nộp.
Căn cứ Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiên quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách và các quy định hiện hành về xử lý phạt chậm nộp thuế.
Theo các văn bản hướng dẫn trên, trường hợp phạt chậm nộp của Công ty không thuộc đối tượng được xem xét tính lại ngày phạt chậm nộp thuế theo ngày quyết định chính thức 04/11/2003. Yêu cầu Công ty khẩn trương nộp ngay số tiền còn nợ phạt chậm nộp vào NSNN.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hoả Ngọc Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6656/TCHQ-KTTT ngày 26/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý việc tính phạt chậm nộp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.177
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126