Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 664/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 664/QLCL-CL1
V/v: Bộ NN&PTNT bãi bỏ một số quy định tăng cường kiểm soát lô hàng TS XK

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan các tỉnh/thành phố.

 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tới Tổng cục Hải quan/Hải quan các tỉnh thành phố lời chào trân trọng và trình bày một số nội dung sau:

Trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bãi bỏ một số quy định trong kiểm soát thủy sản xuất khẩu, cụ thể: Quyết định số 912/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/4/2012 bãi bỏ Thông tư số 09/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/2/2010 của Bộ NN&PTNT và Quyết định số 895/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/4/2012 của Bộ NN&PTNT về việc bãi bỏ Quyết định số 2568/QĐ-BNN-QLCL ngày 28/10/2011 (các Quyết định gửi kèm).

Nhằm thực hiện các Quyết định nêu trên và Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ NN&PTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản, Cục Quản lý CL NLS&TS thông báo một số nội dung sau:

- Các lô hàng cá tra, basa xuất khẩu vào các thị trường không phải kèm theo Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm của Cục Quản lý CL NLS&TS theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BNNPTNT ngày 26/2/2010 và công văn số 582/QLCL-CL1 ngày 09/4/2010 về việc triển khai thực hiện Thông tư 09/2010/TT-BNNPTNT của Cục Quản lý CL NLS&TS.

- Các lô hàng tôm sú nguyên con; tôm sú còn vỏ bỏ đầu xuất khẩu vào các thị trường không phải kèm theo Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm của Cục Quản lý CL NLS&TS theo quy định tại Quyết định số 2568/QĐ-BNN-QLCL ngày 28/10/2011 và công văn số 2228/QLCL-CL1 ngày 24/11/2011 về việc triển khai thực hiện một số Quyết định tăng cường kiểm soát CL, ATTP thủy sản xuất khẩu của Cục Quản lý CL NLS&TS.

- Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào các thị trường chỉ cần có tên trong Danh sách các cơ sở được công nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định Việt Nam. Danh sách này được NAFIQAD định kỳ gửi tới Quý Tổng cục Hải quan các tỉnh/thành phố và đăng tải trên website của Cục tại địa chỉ http://www.nafiqad.gov.vn.

Đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo đến các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu thủy sản.

Xin trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác từ quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Trần Bích Nga (để biết);
- Cơ quan Chất lượng Nam bộ, Trung bộ;
- Các Trung tâm CL vùng (để thực hiện & phổ biến tới các DN);
- Các Doanh nghiệp CBTS Xuất khẩu;
- Website;
- Lưu VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 664/QLCL-CL1 ngày 09/05/2012 bãi bỏ quy định tăng cường kiểm soát lô hàng thủy sản xuất khẩu do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.745

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.73.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!