Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6639/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 27/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6639/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 15/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6639/TCHQ-GSQL
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 21/09/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020. Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện như sau:

1. Thông báo Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến các doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan và các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu thuộc đơn vị quản lý và giao các Chi cục Hải quan niêm yết Quyết định này tại địa điểm làm thủ tục hải quan của Chi cục.

2. Thực hiện đúng các nội dung quy định tại Quyết định, cụ thể: Hàng hóa của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho Doanh nghiệp ở Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba; hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba thuộc danh mục hàng hóa quy định tại Điều 3 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/09/2020 nêu trên không được gửi kho ngoại quan.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, báo cáo kịp thời và đề xuất biện pháp xử lý vướng mắc gửi về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6639/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 27/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.771

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222