Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6621/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 6621/TCHQ-GSQL
V/v giải quyết vướng mắc thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc giải quyết vướng mắc thủ tục hải quan đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập không nhằm mục đích thương mại (phi mậu dịch) và hàng hóa đã nhập khẩu, xuất khẩu được tạm xuất ra nước ngoài, tạm nhập vào Việt Nam để bảo hành, sửa chữa theo các điều khoản bảo hành của hợp đồng mua bán, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện như sau:

Trong khi chờ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính, trong đó có nội dung xử lý vướng mắc trên, cụ thể là tại Điều 69 có bổ sung thêm khoản 9: “9. Hàng phi mậu dịch khác”; Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập không nhằm mục đích thương mại (phi mậu dịch) và hàng hóa đã nhập khẩu, xuất khẩu được tạm xuất ra nước ngoài, tạm nhập vào Việt Nam để bảo hành, sửa chữa theo các điều khoản bảo hành của hợp đồng mua bán được áp dụng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại theo hướng dẫn tại Phần III Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nội dung hướng dẫn trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6621/TCHQ-GSQL ngày 05/11/2010 giải quyết vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.445

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!