Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 661TCHQ-GSQL về việc chấp thuận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế và kho hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 661TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 661TCHQ-GSQL
V/v: chấp thuận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế và kho hàng miễn thuế.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Thế Kỷ Vàng
Địa chỉ: Đường 75A, Ấp Mộc Bài, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.

 

Sau khi xem xét công văn số 179/CHQTN-NV ngày 07/02/2005 của Cục Hải quan Tây Ninh và công văn số 006/CV-TKV ngày 16/2/2005 của Công ty TNHH Thương mại Thế Kỷ Vàng đề nghị xem xét, xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế và kho hàng miễn thuế của Công ty. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vị trí dự kiến đặt cửa hàng miễn thuế và kho hàng miễn thuế của Công ty tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài nằm ở khu cách ly cửa khẩu xuất để phục vụ khách xuất cảnh và bên trong cửa khẩu phục vụ khách nhập cảnh (như trong sơ đồ minh họa) phù hợp với quy định tại Điều 4, Khoản 1 và Khoản 4 Quy chế ban hành theo QĐ số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan xác nhận hai vị trí nêu trên đáp ứng yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của Hải quan.

2. Đối với cửa hàng bán cho khách du lịch khi vào Khu Thương mại và Công nghiệp Mộc bài theo Điều 7 Quyết định số 144/2004/QĐ-TTg ngày 12/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung một số chính sách ưu đãi đối với Khu kinh tế CK Mộc Bài không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg  và 206/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do vậy Tổng cục Hải quan không xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế theo đề nghị của Công ty tại Điểm 3 công văn số 006/CV-TKV nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết và tiến hành các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định tại các Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg206/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Thương mại.
- Cục Hải quan Tây Ninh
- LĐTC
- Lưu VT,GS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 661TCHQ-GSQL về việc chấp thuận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế và kho hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.762
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112