Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6616/TCHQ-TXNK về miễn thuế nhập khẩu dầu thực vật của Công ty cổ phần An Long do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6616/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 28/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6616/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu dầu thực vật của Công ty cổ phần An Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần thực phẩm An Long;
(Cụm công nghiệp Long Định - Long Cang, Cần Đước, Long An)
- Cục Hải quan tỉnh Long An.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10770/BCT-CNN ngày 21/11/2011 của Bộ Công thương, công văn số 981/DTV-KD ngày 28/10/2011 của Tổng Công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) về việc miễn thuế nhập khẩu dầu thực vật tinh luyện của Công ty Cổ phần thực phẩm An Long và công văn số 1819/HQLA-ĐKT ngày 23/11/2011 của Cục Hải quan Long An về việc kiểm tra tình hình hoạt động nhập khẩu và sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần thực phẩm An Long. Để giải quyết kiến nghị của Tổng Công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam và Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đã tổ chức buổi làm việc trực tiếp giữa các bên; căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp ngày 16/12/2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An phối hợp với Công ty Cổ phần thực phẩm An Long trưng cầu giám định mặt hàng dầu olein tinh luyện do Công ty nhập khẩu tại Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng khu vực 3 theo tiêu chuẩn của Bộ Khoa học và Công nghệ để xác định mặt hàng này là thành phẩm hay bán thành phẩm.

Sau khi có kết quả giám định đối với mặt hàng dầu olein tinh luyện, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An căn cứ Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và đầu tư và các quy định hiện hành về miễn thuế để xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An và Công ty Cổ phần thực phẩm An Long được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&ĐT (Vụ PC);
- Bộ CT (Vụ CNN, Vụ KHCN);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng Cty CN dầu thực vật  VN-Cty TNHH MTV (58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Q.1, HCM);
- Vụ CST, Vụ PC BTC);
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6616/TCHQ-TXNK về miễn thuế nhập khẩu dầu thực vật của Công ty cổ phần An Long do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.746

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0