Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6605/TCHQ-TXNK năm 2013 miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị vật liệu thi công cho dự án xây dựng Cung hữu nghị Việt - Trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6605/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 07/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6605/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế NK máy móc, thiết bị vật liệu thi công cho dự án xây dựng Cung hữu nghị Việt - Trung

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
(105 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2590/LH-BVT ngày 29/10/2013 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật liệu thi công cho dự án xây dựng Cung hữu nghị Việt - Trung. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là hàng viện trợ không hoàn lại thông qua công thư chính thức giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc được ký kết ngày 30/11/2009 nếu đủ điều kiện được Bộ Tài chính phê duyệt tờ khai xác nhận viện trợ không hoàn lại thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

Tờ khai xác nhận viện trợ không hoàn lại thực hiện theo quy định tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Hồ sơ hải quan được quy định tại Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

2. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế thì chính sách thuế nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 104 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Thẩm quyền xét miễn thuế là Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan thông báo để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được xem xét giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6605/TCHQ-TXNK năm 2013 miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị vật liệu thi công cho dự án xây dựng Cung hữu nghị Việt - Trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.178
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145