Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6601/TCHQ-KTTT ngày 25/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc mục lục ngân sách lệ phí cà phê

Số hiệu: 6601/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 25/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6601/TCHQ-KTTT
V/v MLNS Lệ phí cà phê

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ Quyết định số 148/200/QĐ-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2002 và 156/2002/QĐ-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành, bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục NSNN. Tuy nhiên, số thu từ Lệ phí cà phê do Hải quan thu hộ cho Hiệp hội cà phê Việt Nam trong hai quyết định nêu trên chưa có mục và tiểu mục tương ứng để các đơn vị nộp vào Ngân sách Nhà nước. Tổng cục Hải quan đã có văn bản thông báo đến các đơn vị trong toàn ngành thực hiện: Đối với số Lệ phí cà phê thu được các đơn vị tạm gửi vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc địa phương chờ có hướng dẫn sẽ trích nộp NSNN.
Căn cứ ý kiến của Vụ Ngân sách nhà nước về mục lục NSNN lệ phí cà phê, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trích chuyển đổi số thu lệ phí niêm liễn cà phê mà ngành Hải quan đã thu hộ cho Hiệp hội cà phê - ca cao trong năm 2003 vào Ngân sách nhà nước Mục 62, tiểu mục 99, Chương 018A, Loại 10, khoản 10; Trên giấy nộp tiền nội dung cần ghi rõ: Thu Lệ phí cà phê xuất khẩu.
Tổng cục Hải quan xin thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục (Vụ KTTT XNK) để có hướng dẫn tiếp.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hoả Ngọc Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6601/TCHQ-KTTT ngày 25/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc mục lục ngân sách lệ phí cà phê

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.155
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250