Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 660/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 19/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 660/TCHQ-GSQL
V/v: trả lời công văn số 1133/BCT-XNK ngày 04/02/2008

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Trả lời công văn số 1133/BCT-XNK ngày 04/02/2008 của Bộ Công Thương về một số nội dung chuẩn bị cho buổi làm việc giữa các Bộ liên quan với UBND tỉnh Lào Cai cho việc nhập khẩu phân bón qua khu vực Bát Xát, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Địa điểm nhập khẩu: ngoài cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính thì được nhập qua tất cả các cửa khẩu phụ và lối mở (đường mòn) thuộc huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai, nơi có Hải quan và Bộ đội Biên phòng quản lý, được phía Trung Quốc cho hàng hóa đi qua và được Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thống nhất chỉ định cụ thể.

2. Thời hạn nhập khẩu: theo từng năm (hết 31/12). Năm sau có nhu cầu thì quyết định tiếp; do Bộ Công Thương xem xét hướng dẫn cụ thể.

3. Cơ chế quản lý biên giới: Theo cơ chế đặc thù cho mặt hàng phân bón. Đề nghị thống nhất một đầu mối do Bộ Công Thương chủ trì qui định và hướng dẫn. Hải quan, Biên phòng, các lực lượng liên quan chỉ thực thi.

4. Cơ chế phối hợp công tác giữa các Bộ và UBND tỉnh Lào Cai:

- Có một văn bản qui định rõ:

+ Việc UBND tỉnh Lào Cai quyết định.

+ Việc do Bộ Công Thương quyết định.

+ Việc do Bộ, Ngành khác quyết định.

+ Việc do Thủ tướng quyết định.

- Định kỳ mỗi năm, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức một cuộc họp giữa các Bộ, Ngành liên quan và UBND tỉnh Lào Cai để đánh giá tình hình phối hợp và định hướng phối hợp thời gian tới cho việc NK phân bón qua các lối mở này.

Tổng cục Hải quan xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quí Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 660/TCHQ-GSQL ngày 19/02/2008 về việc trả lời công văn số 1133/BCT-XNK ngày 04/02/2008 của Bộ Công Thương về một số nội dung chuẩn bị cho buổi làm việc giữa các Bộ liên quan với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho việc nhập khẩu phân bón qua khu vực Bát Xát do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.198

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!