Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6571/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc C/O hàng nhập khẩu

Số hiệu: 6571/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 23/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6571/TCHQ-GSQL
V/v  c/o hàng nhập khẩu

Hà Nội , ngày 23 tháng 12 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 6571/TCHQ-GSQL NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC C/O HÀNG NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của đoàn công tác Quảng Ninh liên quan tới cách hiểu và áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành về kiểm tra xuất xứ đối với các lô hàng nhập khẩu qua biên giới đường bộ. Về việc này, Tổng cục có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày17/4/2000 về việc xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hóa quy định hàng nhập khẩu tiểu ngạch không phải nộp C/O, việc xác định xuất xứ hàng hóa đối với trường hợp này căn cứ hàng nhập khẩu thực tế và hồ sơ lô hàng, công chức làm nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa phải ghi rõ căn cứ để xác định xuất xứ trên tờ khai, nếu không đủ căn cứ xác định thì làm thủ tục theo chế độ thông thường.

Thông tư số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ được ban hành trong bối cảnh chưa có Luật Hải quan. Khái niệm hàng "nhập khẩu tiểu ngạch" ở Thông tư này được hiểu là hàng mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng buôn bán nhỏ qua biên giới của những người buôn bán là cư dân biên giới. Do vậy, không thể áp dụng quy định trên cho các lô hàng nhập khẩu của các đối tượng kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới như quy định tại Điều 8 Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Chính phủ. Hàng nhập khẩu biên giới của các đối tượng này nếu chủ hàng có yêu cầu được hưởng ưu đãi về xuất xứ thì phải thực hiện đúng quy định tại Điều 10 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001.

Từ khi Luật Hải quan có hiệu lực thì các văn bản hướng dẫn luật là bộ phận không tách rời Luật Hải quan, phải được hiểu một cách hệ thống và áp dụng thống nhất.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Hải quan các địa phương thực hiện thống nhất.

 

Đặng Văn Tạo

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6571/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc C/O hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.863
DMCA.com Protection Status