Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6550/TCHQ-GSQL về tạm nhập tái xuất kho ngoại quan đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6550/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6550/TCHQ-GSQL
V/v TNTX kho ngoại quan đối với hàng hóa XK

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2308/HQBD-GSQL ngày 21/9/2010 của Cục Hải quan Bình Dương đề nghị được làm thủ tục tạm nhập tái xuất kho ngoại quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 880/TCHQ-GSQL ngày 20/2/2009 và công văn số 6358/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2009. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về quản lý và thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan từ nước ngoài hoặc từ nội địa, đề nghị Cục Hải quan Bình Dương căn cứ quy định tại Điều 25 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 25/12/2005 của Chính phủ và Điều 55 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Đối với trường hợp tương tự tại Cục Hải quan Đồng Nai, thời điểm này, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng khủng hoảng, doanh nghiệp chưa tìm kiếm được thị trường xuất khẩu, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 880/TCHQ-GSQL ngày 20/2/2009 và công văn số 6358/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2009 hướng dẫn việc tạm nhập tái xuất kho ngoại quan đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu.

Trong giai đoạn hiện nay, để đảm bảo công tác quản lý hải quan và không tạo thành tiền lệ, vượt quá quy định của các văn bản pháp quy, đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai và Cục Hải quan Bình Dương thực hiện đúng quy định tại Điều 25 Nghị định số 154/2005/NĐ-CPĐiều 55 Thông tư số 79/2009/TT-BTC. Đối với các lô hàng sản phẩm chờ xuất khẩu hiện đang gửi kho ngoại quan (nếu có), yêu cầu doanh nghiệp chế xuất và chủ kho ngoại quan phải làm thủ tục đưa ra khỏi kho ngoại quan trước ngày 20/11/2010.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai và Cục Hải quan Bình Dương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cty LD TNHH Nippon Express: để thực hiện;
(ĐC: P53, tòa nhà E-Town, 364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6550/TCHQ-GSQL về tạm nhập tái xuất kho ngoại quan đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.035

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89